Eesti keeles

Eesti keeles

Meie digiühiskonna loomise lugu 

 

e-Eesti veebilehel e-Estonia.com jagame oma digiühiskonna loomise lugu ja sellega seotud infot nii avaliku kui erasektori otsustajatele ja huvilistele rahvusvahelisel tasandil. e-Eesti teemasid koondava ühtse veebilehe roll on oluline just tulenevalt vajadusest e-Eesti teemalise kommunikatsiooni keskelt juhitud infovoo järele. On oluline, et samal ajal kui erinevate kanalite ja sõnumite hulk kasvab, on e-Eestist loodav kuvand terviklik, kooskõlas riigi strateegiatega ja tugineb läbimõeldud kontseptsioonile, mitte müütidele.

 

Tugev e-Eesti kuvand on oluline selleks, et toetada meie IKT-sektorit uute klientide ja investorite leidmisel ning oma toodete eksportimisel. Samuti kinnitab hästitoimiva digitaristu maine rahvusvahelisel tasandil Eesti kuvandit atraktiivse ärikeskkonnana.

 

Digivaldkond on oluline sektor, mille rahvusvahelise poliitika kujundamisel soovime olla Eesti riigiga kaasatud. Seega sellest, missugune maine on meie e-lahendustel, sõltub ka valdkonna järelkasv ja tipptasemel tööjõu soov end Eesti IKT-sektoriga siduda.

 

e-teenuste turvaline ökosüsteem

 

Eesti eduloo nurgakiviks on tugev ja turvaline nutikas infrastruktuur, mis on võimaldanud rajada e-lahendustele toimiva ökosüsteemi. Eriliseks teevad selle süsteemi just paindlikkus ja võimalus selle eri osasid omavahel integreerida.

 

e-Eesti kodulehel on tutvustatud sellesse ökosüsteemi kuuluvaid erinevaid e-lahendusi, mille abil on riigi toimimine ja suhtlus kodanike ning riigi vahel muutunud Eesti näitel kordades efektiivsemaks. Tänu e-lahendustele säästame märkimisväärsetes kogustes nii aja-, loodus- kui ka majanduslikku ressurssi, kuna väheneb näiteks vajadus ühe või teise teenuse kasutamiseks dokumente printida, pikki vahemaasid läbida või teeninduspunkti järjekorras teenindust oodata.

 

Nii näiteks tutvustatakse kodulehel teiste e-lahenduste seas digiallkirjae-retseptie-hääletamise võimalusie-koolie-politseidtulude deklaleerimist internetismobiilset parkimist, mis on täna Eestis igapäevases kasutuses, kuid mujal maailmas sageli veel kaugeks tulevikuks.

 

Eesti e-valitsemise areng on olnud tugev – seda näitab ka kodanike ja ettevõtjate poolne e-lahenduste märkimisväärne kasutamine. Nii on Eesti täna jõudnud maailmas juhtivale kohale elektroonilise ID kasutamise poolest, sealhulgas ka e-hääletuse praktika ja populaarsuse osas.

 

Jagame oma digilugu teistega

 

Lisaks e-lahendustele ja nendega seotud lugudele on e-Eesti veebis toodud välja ka erinevad osapooled, kes meie digilugu tutvustavad, ning vahendid meie e-kogemuse jagamiseks.

 

  • e-Eesti esitluskeskus on rahvusvaheline kompetentsi- ja infokeskus avaliku sektori kõrgeima taseme otsustajatele ja poliitikakujundajatele. Keskuse igapäevaste külastajate hulka kuuluvad lisaks avaliku sektori külastajatele ka ettevõtjad, investorid, akadeemikud ja ajakirjanikud üle maailma. Esitluskeskuses eksponeeritakse erinevaid e-Eesti lahendusi ja Eesti IT-ettevõtete innovaatilisi lahendusi, mida saab kohapeal järele proovida. Esitluskeskuse eesmärgiks on innustada globaalseid poliitilisi liidreid, investoreid ja rahvusvahelist meediat meie digiloo kogemuse põhjal – tänaseks on Eesti jaganud e-valitsemise praktikaid juba ligi 60 valitsusega. Esitluskeskuse kontaktid asuvad veebilehel.
  • Eesti IT-sektor ja ambitsioonikas idufirmade kogukond loovad lahendusi, mis muudavad maailma ja mille üle Eestil on põhjust tõeliselt uhke olla – alates Skype lahendustest kuni e-Residentsuse programmini. Täna on Eesti kuulutatud TOP 3 riigi hulka, kus luuakse kõige enam idufirmasid ühe inimese kohta. Just Eesti ettevõtete poolt on loodud need e-lahendused, mis võimaldavad meie digitaalsel ühiskonnal ladusalt toimida ja pakkuda kodanikele avalike teenustega seotud toiminguid internetis ööpäevaringselt. Tänaseks on Eesti IT sektoril nii avaliku- kui erasektori teenuste loomisel ja automatiseerimisel juba 20-aastane kogemus. Eesti IT-sektori kompetentside ülevaade ja kontaktid asuvad veebis.
  • e-Residentsuse programm on Eesti poolt loodud programm, mis pakub Eesti ärikeskkonnas tegutsemise vastu huvi tundvatele välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele. E-residendid saavad oma ID-kaardiga dokumente digitaalselt allkirjastada ja logida sisse kõikidesse portaalidesse ning infosüsteemidesse, mis tunnistavad Eesti ID-kaarti. Tasub arvestada, et e-residendi ID-kaart ei ole füüsiline isikut tõendav või reisimiseks mõeldud dokument, sellel puudub foto. See tähendab, et e-residentsus ei anna isikule automaatselt Eesti kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba või Eestisse ja Euroopasse sisenemise luba. Küll aga loob see võimaluse teha äri Euroopas Eesti digilahenduse kaudu. E-residentsuse programmi täpsem info asub e-Residentsuse veebilehel.
  • e-Eesti tutvustamise tööriistakast on e-Eesti kõneisikutele mõeldud mugav alamleht, kus asuvad Eesti e-lahenduste ja IKT-sektoriga seotud olulisemad materjalid, kõnepunktid ja esitlused esinemisteks. Samuti on lehel olemas e-Eestiga seotud uudised. Tööriistakast asub siin.
  • Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus on koht, kus toetakse Sinu ambitsioonikat ettevõtmist äri arendamisel, tootearenduse ja innovatsiooni edendamisel ning sobivatele välisturgudele laienemisel. Tutvu Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusega.

 

 Jagame koos oma digitaalset edulugu!

 

Digitaalset elu soovides

e-Estonia Briefing Centre meeskond

Contact

Visit us physically or virtually

We host impactful events both in our centre and online for government institutions, companies, and media. You’ll get an overview of e-Estonia’s best practices and build links to leading IT-service providers and state experts to support your digitalisation plans.

Questions? Have a chat with us.

E-mail:
Media:
Call us: +372 6273157 (business hours only)

Find us

The Briefing Centre is conveniently located just 2 minutes drive from the airport and 10 to 15 minutes drive from the city centre.

You will find us on a ground floor of Valukoja 8, central entrance behind the statue of Mr Ernst Julius Öpik. Photo of the central entrance.

Valukoja 8
11415 Tallinn, Estonia