Edasi põhisisu juurde
Täida vorm

"*" indicates required fields

Mis kasu ma koostööraamistikust saan?

Annab ligipääsu läbikatsetatud tehnoloogiatele (s.h. näiteks koodile või andmetele).

Kummalgi osapoolel pole rahalisi kohustusi.

Selle kasutamine on kiire ja lihtne – pole pikka müügi- või kinnitamisprotsessi ega tarbetut bürokraatiat. Kui teie ettepanek sobib riigi ja kasutajate vajadustega ning me näeme võimalikus koostöös väärtust, siis allkirjastame teiega vastastikuse mõistmise memorandumi ja koostöö võib alata!

Anname teie ideele hulgaliselt konstruktiivset tagasisidet ning õnnestunud koostöö korral räägime sellest ka maailmale.

Te saate arendada või katsetada oma pööraseid ideid, prototüüpe, tooteid või digiteenuseid Eestis pakutavate tipptasemel digitaalsete lahenduste abil.

Teil on võimalus hankida tõestus oma uute ideede toimimisest või oma olemasolevaid lahendusi edasi arendada testimise kaudu.

Teie lahendus saab avalikult kättesaadavaks e-riigi koodivaramus ja aitab seeläbi edendada edasist innovatsiooni kogu maailmas.

Digiriigi koostööraamistik annab meile võimaluse täiesti uut tüüpi arengukoostööks, et koos erasektoriga juba loodud lahendusi veelgi paremaks muuta.

Siim Sikkut

Digiarengu asekantsler

Aita meil digiriiki paremaks muuta!

Esita avaldus enne 10. oktoobrit 2021

Koostöö põhimõtted

1

Koostöö kõigile

Oleme avatud võimalusele teha koostööd kõigi huvitatud osapooltega, olenemata nende tööstusharust või tegevusalast.

2

Hankenõuded

Kuna osapoolte vahel puuduvad rahalised kohustused, ei kohaldu sellele tavapärane riigihangetega kaasnev bürokraatia.

3

Individuaalne lähenemine

Koostöölepe sõlmitakse osapoolte vahel individuaalselt arvestades sealjuures vajadusel riigihangete seadust ja teisi õigusakte.

4

Vähem bürokraatiat

Kuna digiriigi koostööraamistik on koostöö ja innovatsiooni vaimus tasuta kättesaadavaks tehtud, ei ole riigi ja koostööpartnerite vahel tulevasi kohustusi.

5

Kumbki osapool ei saa kahju

Projektid, mis ei hõlma riigi poolset vastusooritust, ei anna teisele osapoolele meie vastu nõudeõigust. Samuti jätame endale õiguse projekt lõpetada, kui tunneme, et kummalgi poolel pole kasulik koostööd jätkata.

6

“Kes ees, see mees” põhimõte

Kui meie vajadused ja teie ettepanek üksteisega sobivad, tehakse koostööotsused põhimõttel „kes ees, see mees” – ärge jääge kandideerimise osas pikalt mõtlema!

Soovid rohkem infot?

Korduma kippuvad küsimused

Digiriigi koostööraamistik on koostöövorm avaliku sektori ja huvitatud osapoolte vahel, mille eesmärk on teha koostööd IT-arenduses ka väljaspool hangete bürokraatiat. ning võimaldab saada tõestus oma lahenduste toimimisest ka  digiriigi keskkonnas lahendusi.

Digiriigi koostööraamistik pakub erasektorile, akadeemilistele ringkondadele, arendajatele ja teistele huvitatud osapooltele uusi võimalusi arendada ja käivitada uuenduslikke digitaalseid lahendusi koostöös Eesti avaliku sektoriga ning tutvustada oma saavutusi kõikjal maailmas.

Eesti digiriigi üks peamisi aluseid on olnud ratta uuesti leiutamise asemel tugineda ühistele platvormidele ning lahendustele. Seetõttu otsime võimalusi, kuidas tuua sedalaadi platvormipõhine lähenemisviis uutesse lahenduste arendusse. Usume, et kogu digitaalne innovatsioon avalikus sektoris ei peaks toimuma läbi pikkade ja keerukate hankeprotseduuride ega sõltuma täielikult riigi kui tellija tarkusest.

Avaliku sektoriga koostöö ei pea toimuma  ainult läbi keeruka ja aeganõudva hankemenetluse. Digiriigi koostööraamistku näol on loodud  koostööd reguleeriv raamistik, mis toetab palju paindlikumat ja aegasäästvamat lähenemist ilma ebavajaliku bürokraatiata

Jah, Digiriigi koostööraamistik võimaldab uut tüüpi koostööd, kus erasektori osapool (nt ettevõte, ülikool või üksikarendaja) saab luua lisakomponente Eestis varem loodud lahenduste edasiarendamiseks.

Täpsem vastus küsimusele on alalõigus “Mis kasu ma koostööraamistikust saan?”, aga kokkuvõtteks võib öelda, et riik ja avalikkus saavad väljatöötatud lahenduse tasuta kasutamiseks ning lahenduse looja saab oma toimivat lahendust kogu maailmas tutvustada .

Kas teil on idee või lahendus, mis võiks meie digiriiki edasi viia? Kas soovite oma lahenduse üles ehitada või kasutada meie digiriiki selle toimimise tõestusena? Kui vastasite kummalegi neist jaatavalt, on see tõenäoliselt teie jaoks õige. Ja kui lahendus õnnestub, saate öelda, et Eesti digiriik on teie klient ja võite müüa oma toodet teistele potentsiaalsetele huvilistele üle kogu maailma. Kuna Eesti riik saab  teie toote tasuta kasutuseks, siis võidavad mõlemad.

Antud koostöövormi teevadki edukaks erineva profiiliga koostööpartnerid ja huvirühmad. Digiriigi koostööraamistik ise loob tugeva aluse koostööks era- ja avaliku sektori erinevate üksuste vahel..

Kindlasti! Tarkvara ja lahenduste jagamine annab kõigile võimaluse luua uusi tooteid ja teenuseid või arendada olemasolevaid, toetades samal ajal ka digiriigi arengut.

Muidugi! Meil on hea meel katsetada uusi ideid, kui need sobivad meie eesmärkide üldise olemusega. Varem proovimata kontseptsiooni tõestamine on selle raamistiku lahutamatu osa.

Digiriigi koostööraamistik on avatud igale ettevõttele, olenemata sektorist. Siiski saavad sellest kõige rohkem kasu need ettevõtted, kes soovivad kasutusele võtta mõnda innovaatilistt digitaalset lahendust. Varasemad edukad projektid on hõlmanud tehisintellekti, vestlusboti funktsionaalsuse, kõnetuvastuse, tekstianalüüsi ja keele tõlkimise komponente – kuid oleme avatud kõikidele ideedele, mis tõstavad lati kõrgemale, seega loovad ja mõelge kastist välja!